Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Karbon Ticaretinin Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Mehmet DURGUT
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi Özet   PDF
Umut Can ÖZTÜRK
 
Cilt 6, Sayı 4 (2018): Ekim 2018 KİT’lere Yapılan Sermaye Transferleri ve Görev Zararı Ödemelerinin Analizi ve Bütçeye Etkileri Özet   PDF
Yalçın ARSLANTÜRK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Kömür Madenciliği Sektörü ve Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün 176 Sayılı Sözleşmesi ile Bu Sektöre Yönelik Yürürlüğe Konan İş Sağlığı ve Güvenliği Düzenlemeleri Özet   PDF
Suat UĞUR, Özgür TOPKAYA
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Küresel Krizin Bir Felsefesi Var mıdır? Kimler, Niçin Çıkarırlar? Makro Bir İnceleme Özet   PDF
Hande ULUKAPI YILMAZ, Abdullah YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Küresel Vergi Yönetimi: Yeni Ortak Hukuk Özet   PDF
Eda ÖZDİLER KÜÇÜK, Eşref KÜÇÜK
 
Cilt 6, Sayı 3 (2018): Temmuz 2018 Küreselleşme ve Çevre Sorunları Bağlamında Göç: İklim Mültecileri Özet   PDF
İmam Bakır KANLI, Doğan BAŞKÖY
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Mehmet Vahit EREN, İbrahim ÇÜTCÜ
 
Ocak 2015 Kemalizm ve İktisadi Sonuçları Özet   PDF
Cengizhan YILDIRIM
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Kendinden Uyarımlı Eşik Otoregresif Modellerin Belirlenmesi İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı Özet   PDF
Serkan TAŞTAN, Nilgün ÇİL
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Kişilik, Karar Verme Tarzları ve İş Fikri Bulma Yöntemleri Arasındaki İlişki Özet   PDF
İlter HELVACI, Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2019): NİSAN 2019 Kitap Tanımı: Akıldışı Sevgilerimle: Kayıp Çoraplar ve Diğer Varoluşsal Muammalar, Dan Ariely Özet   PDF
Ercan YELMAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Kitap Tanıtımı: Üniversite (Bir Dekan Anlatıyor)-Henry Rosovsky Özet   PDF
İsa Sağbaş
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Kitap Tanıtımı: Dan Ariely, Akıldışı Ama Öngörülebilir Özet   PDF
Furkan BEŞEL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Konut Konulu Makalelerin Sosyo-Politik Nitel Analizi (2005-2015) Dönüşümü Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY, Ufuk BİNGÖL
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği Özet   PDF
Tahsin YAMAK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerinde Yapay Sinir Ağlarının Değerlendirilmesi Yaklaşımı Özet   PDF
Osman YAKIT, Yılmaz ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Özet   PDF
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Sevdiye ERSOY YILMAZ, Murat CAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Makroekonomik İstikrarın ve İstikrarsızlığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi (1994-2015) Özet   PDF
Ömer YALÇINKAYA, Halil İbrahim AYDIN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Makyavelist İKY: Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak Özet   PDF
Cemal İYEM
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Managerial Roles for Health Services: Quinn’s Competing Values Framework (CVF) Model Özet   PDF
Gamze Bayın DONAR, İlkay Sevinç TURAÇ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Mavi Yakalılarda Güvenlik Kültürü Algısı: Denizli İli Kablo İmalat Endüstrisi Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent ARPAT
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Mükelleflerin Muhasebecilere Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Örneği Özet   PDF
Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2019): NİSAN 2019 Medya Endüstrisinde Yeni Bir Prekarizasyon Süreci Olarak Freelance Çalışma Özet   PDF
Serpil ÇİĞDEM, Ekrem ERDOĞAN
 
Toplam 307 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>