Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 İnsan Kaynakları Yönetiminde Kullanılan Tekniklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Erkut ALTINDAĞ, Didem TURNALI
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 İslam Ekonomisine Politik İktisadi Bir Yaklaşım: Alternatif Bir Ekonomik Sistemin Sistematik Anlayışı Özet   PDF
Mehmet ASUTAY, Çeviren: Fatih YARDIMCIOĞLU, Salih ÜLEV
 
Ocak 2015 İslami Finansın Sosyal Başarısızlığının Belirlenmesi ve Kavramsallaştırılması: İslam Ahlâk İktisadının İdeallerine Karşı İslami Finansın Gerçekleri Özet   PDF
Mehmet ASUTAY, Çeviren: Mustafa Kenan ERKAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri Özet   PDF
Sema ULUTÜRK AKMAN, Hakan BEKTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyetleri Anketi Özet   PDF
Aykut Hamit TURAN, Ahmet ÜNSEL
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların Kız Çocuklarının İşgücü Katılımına ve İstihdamlarına Etkisi Özet   PDF
Yusuf ALPER, Serhat ÖZGÖKÇELER, Gözde SÜMER
 
Cilt 1, Sayı 4 (2013): Ekim 2013 Örgüt Kültürü ve Strateji İlişkisi: Hofstede’nin Boyutları Açısından Bir Değerlendirme Özet   PDF
İbrahim Taha DURSUN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 Örgütlerde Kurumsallaşma Düzeyinin Nepotizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği Özet   PDF
Emre İŞÇİ, Seçil BAL TAŞTAN, Mediha Ayşin KOZAL
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma Özet   PDF
Pelin VARDARLIER, Özge AKINER
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Örgütsel Güven ile Bireysel İş Performansı Arasındaki İlişki Özet   PDF
Mithat TURHAN, Onur KÖPRÜLÜ, İlter HELVACI
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Çalışma Hakkının Etkin ve Adil Kullanımına Yönelik Alternatif Arayışlar – Çalışana Kredi Özet   PDF
Süleyman AKDEMİR, Cevdet KAYA
 
Cilt 6, Sayı 3 (2018): Temmuz 2018 Çalışma Hayatında Örgütsel Davranış Açısından Duygusal Emek Kavramı Özet   PDF
Ali İhsan Burak DUR, Ali Kemal NURDOĞAN, Mustafa ÖZTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Çalışma Koşullarının Hava Trafik Kontrolörlerinin Bağlamsal Performansı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Meltem Akca
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Çeviri: Gerçek Anlamda Korkunç Bir Makale Yazmak İçin 10 İpucu (10 Tips for Writing a Truly Terrible Journal Article) Özet   PDF
Bert BLOCKEN, Çeviren: Abdullah Talha GENÇ, Fatih YARDIMCIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Çevre ve Etik Yaklaşımlar Özet   PDF
Mesut KAYAER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Bankacılık Sektöründe Şubeleşmenin Makroekonomik Ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi Özet
Rafet Emre TORAMANOĞLU, Şakir GÖRMÜŞ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Bankacılık Sektöründe Şubeleşmenin Makroekonomik Ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Rafet Emre TORAMANOĞLU, Şakir GÖRMÜŞ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Bankacılık Sektöründe Mükemmeliyetçilik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Bir Çalışma Özet   PDF
Aygül KAKIRMAN, Melek BİRSEL
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Batıda“İşyeri Maneviyatı” Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmaların Türk Bilim Camiasına Etkileri Özet   PDF
Ali SEYYAR, Cemile EVKAYA
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Bazı Çalışma İlişkisi Değişkenlerinin Güvenlik Kültürü Üzerine Etkisi: Denizli İli – Metal Sektörü Örneği Özet   PDF
Yılmaz ÖZKAN, Bülent Arpat
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Ocak 2014 Bilgi Teknolojisi Benimsenmesi ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi: Eskişehir Örneği Özet   PDF
Didem PAŞAOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi Özet   PDF
Seçkin Gönen, Neslihan AKÇA
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Borsa İstanbul ve Gelişmiş Ülke Borsalarının Ortak Hareketi Üzerine Bir Çalışma Özet   PDF
Mercan HATİPOĞLU, Taner SEKMEN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Özet   PDF
Halim TATLI, Rıza BAYRAK
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Brezilya, Hindistan ve Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Döviz Kuru: Zaman ve Frekans Dağılımı Nedensellik Analizleri Özet   PDF
Uğur Adıgüzel, Tayfur Bayat, Selim Kayhan, Şaban Nazlıoğlu
 
Toplam 307 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>