Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Valilerin Görev ve Yetkilerinde Meydana Gelen Değişim Özet   PDF
Muammer AY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2019): 2019 Ocak 15-24 Yaş arası Öğrencilerin Kariyer Kaygılarını İncelemeye Yönelik Literatür Araştırması Özet   PDF
Elvan OKUTAN, Malike GÖNCÜ AKBAŞ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 176 Sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Hakkında ILO Sözleşmesi ile 6552 Sayılı Kanunun Madencilik Sektöründe Çalışma Hayatı Kalitesi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Barış ÖZTUNA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 1963-1989 Döneminde Türkiye’de Devlet Müdahaleciliğinin İmalat Sanayi Üzerindeki Etkisi: Kliometrik Bir İnceleme Özet   PDF
Bengü Doğangün YASA, Mehmet Emin YARDIMCI
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 1982 Anayasasının Hazırlanış Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmaları ve Yürütmenin Güçlendirilmesi Özet   PDF
Engin ŞAHİN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 1982 Sonrası Anayasa Mahkemesinin Verdiği Siyasi Parti Kapatma Kararlarının Demokratikleşme Bağlamında İncelenmesi Özet   PDF
Ersin YAVUZ, Mehmet Emin ÖZGÜL
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE 2000’lerde Türkiye Ekonomisi Performansı Özet   PDF
Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 2008-2012 Dönemi Arası Türk Yatırım Fonlarının Portföy Performans Analizi Özet   PDF
Fatih Burak GÜMÜŞ, Kerem ÜNGİR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modelinin Belediyelerin Hizmet Sunum Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Ayşegül MENGİ, Zülkif DAĞLI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 A Look at the “Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the “Akhy System” to Develop Sustainable Social Structure Özet   PDF
İmam Bakır KANLI
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 AB Üyeliği Eski Doğu Blok’u Ülkelerinin Dış Ticaret Yapılarını Nasıl Dönüştürdü? Bulgaristan Örneği Özet   PDF
Halil ŞİMDİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi Özet   PDF
Hakan Murat ASLAN, Mehmet Selami YILDIZ, H. Tezcan UYSAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Algılanan Yeni İş Fırsatları ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler Üzerinde Sosyal Desteğin Aracılık Etkisi: Bolu Beyaz-Et Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Necmettin ÖZEL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz Özet   PDF
Murat USTAOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Amerikan Toplum Yapısında Evliliğin Devamlılığına Etki Eden Unsurlar Özet   PDF
Sevim ATİLA DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 An Analysis of the Relationship Between Innovation and Economic Growth: The Case of Emerging Markets Özet   PDF
Ferhat PEHLİVANOĞLU, Marvin TANGA
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 An Empirical Remark about Middle Income Trap Problem for Turkey Özet   PDF
Ayşen ALTUN ADA, Hakan ACAROĞLU
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Anayasal İktisat ve Türkiye Ekonomisinde Anayasal İktisadın Uygulanabilirliği İle İlgili Bir Değerlendirme Özet   PDF
İsmail BAYSUĞ
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Araştırma Görevlilerinde Çalışma Yaşamı Kalitesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği Özet   PDF
Serpil AYTAÇ, Hüseyin SEVGİ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Asimetrik Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği Özet   PDF
Ümit GÜMRAH, Fatih KONUR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Askerî Devrim Bağlamında Batı Savaş Lojistiğinin Tarihsel Gelişimi Özet   PDF
Mehmet ÇETİN, Recep KÖK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Avrupa Birliği Ülkelerinde İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Özet   PDF
İlknur KARAASLAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye Özet   PDF
Kamil Güngör
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Göç Yönetişimi, Yetkilendirme, Yetki İkamesi ve Ölçülülük İlkesi Özet   PDF
Armando ALIU, Yücel OĞURLU, Ömer ÖZKAN, İlyas ÖZTÜRK, Dorian ALIU
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı Özet   PDF
Mehlika Özlem ULTAN
 
Toplam 307 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>