AB Üyeliği Eski Doğu Blok’u Ülkelerinin Dış Ticaret Yapılarını Nasıl Dönüştürdü? Bulgaristan Örneği

Halil ŞİMDİ

Özet


Bu çalışma, Avrupa Birliği’ne 2007 yılında Romanya ile birlikte dahil olan Bulgaristan’ın dış ticaret yapısındaki dönüşümünü incelemektedir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile Avrupa’da çözülen sosyalist sistemler serbest pazar ekonomisini sırayla benimsemeye başladılar. Bu bağlamda, makalede Bulgaristan’ın sosyalist dönemden bu yana dış ticaret performansı ülkeler ve ürünler bazında ele alınmıştır. Uluslararası ticarette dönüşen Bulgar ekonomisine paralel olarak değişen aktörler üzerinde durularak ülkenin dış ticaret rakamları doğrultusunda Avrupa Birliği ile bütünleşip bütünleşmediği makalede anlatılmaktadır. Bulgaristan sosyalist sistemden kalan teknolojik yoğunluğu az olan ürünleri ihraç ederken dış ticarette öne çıkan iki ülkenin Rusya ve Almanya olduğu belirlenmiştir. Bulgaristan henüz dış ticaretindeki ham madde yoğunluğundan kurtulabilmiş değildir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr