15-24 Yaş arası Öğrencilerin Kariyer Kaygılarını İncelemeye Yönelik Literatür Araştırması

Elvan OKUTAN, Malike GÖNCÜ AKBAŞ

Özet


Çocukluk yıllarından itibaren başlayan ve ömür boyu devam eden kariyer gelişimi özellikle gençlerin iş veya üniversite hayatına geçişinde önemli rol oynamaktadır. Lise ve üniversite yıllarını kapsayan 15-24 yaş, bireylerin kariyer planı yaptığı kritik yıllardır. Bu yıllarda kariyer kararı verirken aile etkisi, sosyo-ekonomik durumlar, gelecek kaygıları gibi etkenler gençleri etkilemekte kariyer kaygısı yaşamalarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da 15-24 yaş arası öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerinde yaşadıkları kariyer kaygısına dair literatür araştırması yaparak, yapılan çalışmaları değerlendirmektir. Çalışmada literatür taraması yöntemi kullanmıştır. Literatüre bakıldığında kariyer gelişim sürecinde kaygı ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle kariyer kararsızlığı ve kaygı arasındaki ilişkiye odaklandığı görülmektedir. Türkiye’de 15-24 yaş arası öğrencilerin kariyer gelişim sürecinde yaşadıkları kaygı ise daha çok sınav kaygısı, sosyal kaygı, işsizlik kaygısı gibi kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Sadece kariyer kaygısını konu alan yayınlanmış bir çalışmaya Ağustos 2018 verilerine göre rastlanmamıştır. Konuyla ilgili kariyer kaygısı ölçeği geliştirme çalışması ise literatürde mevcuttur.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr