Ortaöğretim Kurumlarında Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebecilik Mesleğine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Abdülkadir PEHLİVAN, Murat KARLIKLI

Özet


Bu çalışmada, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde verilen muhasebe eğitiminin teorik ve pratik açıdan yeterliliği, öğretim faaliyetlerinin sektördeki ve mevzuattaki değişiklik ve yeniliklere göre güncelliği, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğretim programlarının kendisinden beklenen fonksiyonu ne ölçüde yerine getirebildiği tespit edilerek, ortaya çıkan sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda mesleki ortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitimiyle öğrencilerin muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere sahip olamadığı, bu okullardaki mevcut muhasebe eğitimiyle bireylerin muhasebecilik mesleğini icra edemeyeceği, ortaöğretim kurumlarındaki muhasebe eğitiminin yeniden yapılandırılması ve uygulamalı eğitime daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr