Demokrasi Karbondioksit Emisyonu İçin Önemli mi? Türkiye İçin Bir Uygulama

Hakan HOTUNLUOĞLU, Gülizar Seda YILMAZ

Özet


Geçmişten günümüze nüfus artışı, kentleşme ve ekonomik kalkınma hedeflerinin bir sonucu olan çevresel bozulma önemli bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle gelişmiş ve demokratik ülkelerde araştırmacılar ve politikacılar için çevresel bozulmanın önlenmesi ve azaltılması konusu en çok çalışılan konulardan birisi olmuştur. Ekonomik kalkınma sürecinde ilk öncelik ekonomik büyüme iken, bu süreci tamamlamış ülkelerde demokrasi çerçevesinde sosyal ve çevresel konulardaki kamuoyu farkındalığı artmaktadır. Gelişmiş demokrasilerde vatandaşlar, çevre sorunları hakkında karar vermede aktif role sahiptirler. Aynı zamanda demokratik devletler vatandaşın çevresel görüş ve ihtiyaçlarına daha duyarlıdırlar. Bu teorik bilgilere göre demokrasinin çevre üzerinde bir etkisi olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada Türkiye’nin 1972-2011 yılları arasındaki verileri kullanılarak çevresel politikalar için demokrasinin önemi araştırılmıştır. Bu bağlamda zaman serisi analizi ile Türkiye’de demokrasinin karbondioksit emisyonu üzerinde azaltıcı etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr