Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler

Güneş Açelya SİPAHİ, Meltem ONAY

Özet


Günümüz koşullarında işletmeler;  satışını, karını, pazar payını arttırmak  ya da mevcut durumunu koruyabilmek için güçlü bir marka yaratmak zorundadır. Güçlü markayı yaratmak aynı zamanda  pazarlama  faaliyetlerinin temel hedefi olan sadık müşteriyi kazanmak anlamına gelmektedir. Çalışmada Yerel marka olarak iş hayatlarına başlamış olan ve bugün  ulusal hatta uluslararası faaliyetlerini sürdüren  İzmir kökenli beş firmanın  markalaşma süreci  ve başarılı pazarlama uygulamaları incelenmiştir. Çalışmanın amacı; marka olmak isteyen yerel firmalara yol haritası sunmak ve başarılı pazarlama uygulama örneklerini göstermektir.  Bu amaç doğrultusunda seçilen  firmaların sahipleri ve pazarlama departmanı müdürleri ile görüşmeler yapılmış, kendilerine  yarı yapılandırılmış olarak hazırlanan sorular sorulmuştur. Görüşülen  yerel firmaların başarılarında da fırsatları çok iyi değerlendirmeleriyle birlikte pazarlama faaliyetlerini aktif ve etkin kullanmalarının rolü olduğu görülmüştür. Firmaların başarılı uygulamaları sırasıyla; pazarlama bölümü oluşturulmak, markalaşma konusunda danışmanlık almak, firma tescilli markası ile faaliyet göstermek, kendi markası ile satmak, devlet desteği almak,  İşletme yöneticisi markalaşma hakkında eğitim alması, dağıtım ağının düzenlenmesi, planlı sponsorluk yapılmasıdır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr