Kariyerde Kuşak vs Toprak: Kariyer Algısında Doğulan Coğrafi Konum ve Kuşağın Etkisi

Umut Can ÖZTÜRK

Özet


Günümüz koşullarında tüm bireyler mesleki gelişimlerini planlayarak edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerin yardımıyla iş yaşamlarında gelmeyi hedefledikleri noktaya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Fakat henüz daha bu planlama aşamasında kariyer algılarını etkileyen kişisel değer, tutum ve algılar devreye girmektedir. İnsanın birçok kişisel değerlerinin oluşumunda doğduğu ve büyüdüğü coğrafyanın etkili oluğunu söyleyebiliriz. Bu noktada sözü geçen demografik özelliğin kariyer tercihinde ne kadar etkili olduğu sorusu akıllara gelmektedir. Bu çalışmada Schein’ın Kariyer Çapaları Kuramı çerçevesinde Isparta Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören Y kuşağına dahil olan öğrencilerinin kariyer algılarını belirlemek ve söz konusu tercihlerin öğrencilerin doğup büyüdükleri coğrafi konuma dayalı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr