Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi

Taha EĞRİ, Bensu TİMUR, Canan Özge EĞRİ, Yüksel BAYRAKTAR

Özet


Literatürde savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisini tartışan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda büyüme ve savunma harcamaları arasındaki ilişkinin yönü tam olarak tespit edilememiştir. Pozitif bir ilişkiyi bulan çalışmalar yanında, savunma harcamalarının ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren birçok çalışma da mevcuttur. Literatürde görüş birliğinin oluşmaması, çok sayıda ampirik çalışmanın yapılmasını da beraberinde getirmiştir.  Bu çalışmada Türkiye ve seçilmiş Ortadoğu ülkeleri için ekonomik büyüme ile savunma harcamaları arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Çalışmada seçilmiş ülke grubu için daha önce 1988’e kadar bulunan savunma harcamaları veri setinin yakında zamanda güncellenmiş hali kullanılarak, 1970-2012 yılları arası için panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Yeni veri setiyle yapılan analizde büyüme ve savunma harcamaları arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr