Vergi İndirimlerinin Ekonomik ve Mali Etkileri: Son Dönem Türkiye Uygulamaları

İhsan Cemil DEMİR, Cem GÖKCE, İsmail CİĞERCİ

Özet


Vergi indirimleri özellikle ekonomik durgunluk ve işsizlik sorununun çözümünde kullanılan bir politika aracıdır. Türkiye ekonomisinde son birkaç yıldır yaşanan ekonomik durgunluğun giderilmesi amacıyla, muhtemel pozitif etkilerinden dolayı özellikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi ile gelir üzerinden alınan vergilerde bir dizi indirimlere gidilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerin vergi mükellefleri tarafından nasıl karşılandığını belirlemek amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, Türkiye genelinde 46 il merkezinde, toplam 1813 aktif beyannameli vergi mükellefi ile ve yüz yüze anket yöntemiyle yürütülmüştür. Anket sonuçlarına göre, mükelleflerin %43’ü söz konusu vergi indirimlerinin satışlarını artırdığını, %36,4’ü ise tasarruflarını artırdığını ifade etmişlerdir. Vergi mükelleflerinin %60’ı vergi indirimlerinin ülkedeki toplam tasarrufları artıracağını, %73,6’sı toplam yatırımları artıracağını, %67,4’ü ise ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ifade etmiştir. Mükelleflerin bu düşünceleri, 2017 yılı 2. ve 3. çeyreklerinde Türkiye ekonomisinde tahminlerin üzerinde gerçekleşen ekonomik büyüme rakamları ile de teyit edilmiş görünmektedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr