Hermeneutik, Postmodernizm ve İktisadi Yansımaları

Hale KIRMIZIOĞLU

Özet


Bu çalışmanın amacı, iki farklı bilgi felsefi yaklaşımını kavrayarak, iktisadi araştırmaların zenginleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bilgi felsefesi yaklaşımları, pozitivist bilgi anlayışı dışında farklı bakış açılarına açılan kapıdır. Bu nedenle onları bilmek ve anlamak yapılacak yeni çalışmalarda yol gösterici bir arka plan sağlayabilir. Bilgi felsefesi, bilginin ne olduğunu, kaynaklarını ve edinilme yöntemlerini sorgular. Bilgi felsefesi yaklaşımları denildiğinde akla gelen en baskın yaklaşım, Pozitivizm’dir. Bunun dışındaki yaklaşımlar genellikle Pozitivizm’e bir karşı çıkış olarak ele alınırlar. Bu bağlamda Hermeneutik ve Postmodernizm, Pozitivizm’in barındırdığı en önemli ögeleri yok sayıyormuş gibi görünmektedir. Aslında bu yaklaşımların yok saydığı, bilginin ve bunun elde edilişindeki tek tipleştirmedir. Bilginin bilenden uzaklaştırılması ve bir güç kaynağı olarak kullanılması, sosyal bilimler açısından bir görü noksanlığına yol açabilir. Bir sosyal bilim olan iktisat, insandan ve insana ait kurumlardan ayrılarak üretilirse toplumsal açıdan ciddi kayıplarla karşılaşılabilir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr