Yeni Küresel Yönetişimde Esnek Diplomasinin Rolü: G20 Örneği

Arzu AL, Büşra KILIÇ

Özet


Küresel finans krizi sonrası dönemde, küresel ekonomik yönetişimin en güçlü ayağı olarak G20 ön plana çıkmıştır. 2008 Zirvesi ile birlikte liderler kulübüne dönüşen G20, esnek yapısı ve eşitlikçi tartışma ortamı sayesinde küresel yönetişimde yeni güç merkezlerinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Yükselen güçler ve yeni yükselen orta ölçekli güçler olarak adlandırılan ittifaklaşmalar, G20 forumunda “zengin kuzey- fakir güney” ayrımından çok daha kapsamlı bir ekonomik analizin gelişmesine vesile olmuştur. Bu çalışmada, G20 içerisindeki BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) gruplarının küresel yönetişimdeki rolleri incelenecektir. Çalışma, küresel yönetişimde değişmesi gereken mekanizmalara karşı revizyonist ve reformist talepleri ortaya koyacaktır. Yükselen ekonomilerin artan güçleri oranında yönetime dâhil olma talepleri ve bu kapsamda elde ettikleri fırsatlar ve çelişkilerin incelenmesi, literatüre “yeni düzen” tartışması bağlamında katkı sağlayacaktır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr