Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Hüseyin AĞIR, Mehmet Akif KARA

Özet


Son yıllarda girişimcilik ile ekonomik büyüme ilişkisi üzerine teorik ve amripik literatürün geliştiği görülmektedir. Girişimcilik yeni fikirlerin yaratılması, yayılması ve kabulünü hızlandırarak, yeni firma kurulumlarıyla ekonomik kaynakları harekete geçirerek, yeni istihdam alanları yaratarak, yenilikçi uygulamalarla verimlilik artışına katkı sağlayarak gelir ve refah artışına yol açabilmektedir. Ekonomik büyümenin açıklanmasında girişimciliğin temel bir rol üstlendiğini ileri süren bu çalışma, VAR analizine dayalı Johansen Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisi örneğinde girişimciliğin (serbest meslek sahibi) ekonomik büyümeyi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr