Ulaşım ve Çevreye Yönelik Kamusal Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Beledeyilerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Temel GÜRDAL, Hakan YAVUZ

Özet


Türkiye’de özellikle 2000 yılından sonra, belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini tespit etmek amacıyla çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar genellikle alan araştırmasına dayalıdır ve alan araştırmasının amacı ve kapsamına göre elde edilen bulgularda da farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Kamu hizmet sunumunda son yıllarda ön plana çıkan en önemli konular arasında; vatandaş memnuniyeti, müşteri odaklılık, hizmet çeşitliliği, daha etkin ve verimli kamusal hizmet sunumu, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımının sağlanması veya arttırılması, vb. gelir. Dolayısıyla alan araştırmalarında da bu kavramlar ön plana çıkarılmıştır. Vatandaşlara hizmet sunan kuruluşlar arasında Belediyeler en yakın kamu kuruluşlarından biri olduğu için, sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin sağlanması son derece önemlidir. Memnuniyeti belirleyen faktörler arasında da kalite ve etkinliğin yer alması, belediye hizmetlerinde kaliteli ve etkin hizmet sunumunu ön plana çıkarmaktadır. Diğer taraftan, vatandaş memnuniyetinin yakından izlenebileceği mekanizmaların tesis edilmesi, etkili belediye yönetiminin en önemli hedeflerinden biri olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada da çevre ve ulaşım hizmetlerinden, vatandaşların memnuniyet düzeylerini Kocaeli ve Sakarya illerinde tespit etmek amaçlanmıştır. Sakarya’da 3920, Kocaeli’nde ise 3202 kişi ankete katılım göstermiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr