Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda Tarihi Maliyet Muhasebesinden Gerçeğe Uygun Değere Yöneliş

Ali İhsan AKGÜN

Özet


Bu çalışma, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda (TFRS) ölçüm konusuna ilişkin yaklaşımların neler olduğu ile varlık ve borçların ölçülmesine ilişkin konuların çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğini açıklamaktadır. Varlıkların ve borçların ölçülmesi, finansal raporlamanın anahtar görünümünden birisidir. Türkiye finansal raporlama standartları açısından varlık ve yükümlülükleri değerleme ölçüleri esas itibariyle; tarihi maliyet, cari maliyet, gerçekleşebilir değer ve bugünkü değerden oluşmaktayken, KOBİ’lere ilişkin TFRS’de tarihi maliyet ve gerçeğe uygun değerden oluşmaktadır. Çalışmada, finansal raporlama standartlarındaki değerleme ölçüleri sözü edilen bu bağlamda ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca, bu çalışmada, sadece literatür araştırmasına odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda TFRS’da ölçme yaklaşımları konusu ve gelecek araştırmalara ilişkin olarak da belli önerilere ait alternatif açıklamalara yer verilmiştir.

Tarihi maliyet muhasebesi, gerçeğe uygun değer muhasebesine ideal bir alternatif sağlayan özelliklere sahiptir. Ancak, tarihi maliyet muhasebesi, finansal bilgi kullanıcılarının gelecekte ihtiyaç duyduğu veri ve bilgileri üretmekte yetersiz kaldığından, finansal raporlamada tarihi maliyet muhasebesi yaklaşımı dışında gerçeğe uygun değer yaklaşımının geliştirilmesine neden olmuştur. Böylece gerçeğe uygun değer, gözlemlenebilir piyasa fiyatlarının varlığında piyasalara ilişkin daha iyi bilgi sağlayabilir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr