İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği

Orhan ÇINAR, Fatih KARCIOĞLU, Kübra AKDAŞ

Özet


Bu çalışmada iş yaşamı kalitesi bağlamında iş tatmini, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti kavramları ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Kavramsal bilgilerden sonra 2014 yılında Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları çalışanları (286 kişi) ile yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir.

Araştırma sonucunda İş tatmini ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ve örgütsel özdeşleşeme ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü ilişki bulgusu elde edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr