Türkiye’de Kronikleşen Cari Açıkların Sürdürülebilirlik Analizi

Ömer AKÇAYIR, Mesut ALBENİ

Özet


Türkiye’de 2002’den bu yana kesintisiz olarak açık veren cari işlemler hesabı son yıllarda birçok türden araştırmaya konu olmuştur. Çalışmanın amacı, kronik bir sorun olduğu kanıksanan ve nedeni bir takım yapısal sorunlar içeren cari açıkların sürdürülebilir olup olmadığının ekonometrik olarak araştırılmasıdır.

Ampirik analizde, mevsimsel etkilerden arındırılan serilerin durağanlıkları ADF, PP, KPSS ve Ng-Perron birim kök testleri ile araştırılmış, nedenselliğin varlığı ve yönü Granger testi ile belirlenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşmenin varlığı, Engle-Granger Eşbütünleşme yöntemi ile uzun ve kısa dönem ilişkileri ise DOLS yöntemi ile irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de cari açıklar artan bir takım riskler ile birlikte zayıf düzeyde de olsa sürdürülebilir seviyededir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr