İşlevsel Açıdan İklim Değişikliği Politika Anlatıları

Mustafa DEMİRCİ

Özet


İklim değişikliği, küresel iklim felaketini önlemek için insanların sera gazı salımına özellikle karbondioksit salımına yol açan davranışlarını değiştirmeyi veya şekillendirmeyi amaçlayan tartışmalı bir kamu politikası meselesidir. Salımları azaltmada eylemlerin yetersiz kalmasıyla birlikte son zamanlarda çeşitli perspektiflerden iklim değişikliği politikasında anlatıların rolünü araştıran akademik çalışmaların arttığı görülmektedir. Bu çalışmada anlatı analizine işlevsel bir yaklaşım benimsenerek iklim değişikliği politika anlatılarının muhtelif işlevleri (bilme aracı, iletişim aracı, meşrulaştırma aracı, kimlik inşa etme aracı vb.) tartışılmaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr