Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Uzun Vadeli Sigorta Bakımından Bir Değerlendirme

Berna GÖKÇEN AYAN

Özet


Günümüzde Sosyal Güvenlik kavramı sadece bugünü değil kişilerin geleceğini güven altına alması yönünde daha da önem kazanmıştır. Sosyal güvenliğin amacı ülkede yaşayan tüm fertlerin risklere karşı eşit şekilde korunabilmesini sağlayabilmektir. Ancak kadının toplum tarafından kabul edilen en önemli rollerinin eş ve anne olması sonucu kadının çalışma hayatında da korunabilmesi ve toplumun sürekliliği açısından sosyal güvenlik politikalarında kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr