İş Arayanların Sendika Talebi ve Sendika Algısı: Türkiye’deki Temsil Boşluğu Hakkında Bazı İşaretler

Sadık KILIÇ, Kemal YILDIZ

Özet


Bu çalışmanın amacı iş bulmak amacıyla İŞKUR’a başvurmuş işçi adaylarının sendika talep düzeyini ortaya çıkarmak ve bu düzeyin sendika algısı ve demografik değişkenler ile ilişkisini tespit etmektir. Bu amaçla geliştirilen anket 215 kişiye uygulanmıştır. Sendika talep düzeyinin belirlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden, talebin diğer değişkenlerle ilişkisini tespit etmede hiyerarşik çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonunda şu temel bulgulara ulaşılmıştır: 1) İşçi adayları yüksek düzeyde temsil boşluğuna maruz kalmaktadır, 2) Sendika talebinin açıklanmasında, açıklayıcı değişken sendika algısının güçlü bir etkisi vardır. 3) Sendika talebi, kontrol değişkenlerinden (demografik değişkenler ve geçmiş çalışma deneyimleri) etkilenmemektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr