İşsizlik ve İstihdamda Histeri Etkisi (Türkiye, 1988-2014)

Yılmaz ÖZKAN, Abdulkadir ALTINSOY

Özet


Bu çalışmanın amacı 1988-2014 yılları arasında Türkiye‘de işsizlik ve istihdam verileri üzerinde histeri etkisinin var olup olmadığını araştırmak ve varsa bu etkinin işgücü piyasalarına nasıl yansıdığını analiz etmektir. Çalışmada TUİK’ten elde edilen işsizlilik ve istihdam veri setlerine ADF, KSS, FOURIER ADF ve FOURIER KSS birim kök testleri uygulanarak durağanlıkları sınanmıştır. Elde edilen veriler ışığında yapısal kırılmaların olası etkileri dikkate alınarak, cinsiyet ve yaş bakımından işgücü piyasasındaki histeri etkisi incelenmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr