Dünyada ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Değerlendirilmesi

M.Çağlar ÖZDEMİR

Özet


2008 dünya ekonomik krizi ardından küresel ekonomik dengeler bozulmuş, çalışma hayatının yapısında önemli tahribatlar meydana gelmiştir. 2000-2014 döneminde Gelişmiş Ekonomiler ve özellikle AB merkezli iyileştirme çabaları hedeflenen sonuçları verememiştir. Üstelik küresel krizin olumsuz etkileri her geçen gün daha geniş alana yayılmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr