Fiyat Davranışı, Sermayenin Modeli ve İslam Ekonomisi

Toseef AZİD, Mehmet ASUTAY, Muhammed Junaid KHAWAJA, Çeviren: Cengizhan YILDIRIM

Özet


...

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr