Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmasının Kavramsal-Kurumsal Analizi: Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Kökenleri

Çağdaş ZARPLI

Özet


Parlamenter hükümet sistemlerinin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri olan siyasal istikrar krizleri karşısında, yürütmeyi güçlü kılan Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemi alternatifleri ülkemizde zaman zaman gündeme gelmekte ve tartışmaya açılmaktadır. Günümüzde bu alternatiflerden birinin hayata geçirilmesi olasılığı, daha önce hiç olmadığı kadar kuvvetlenmiştir. Özellikle koalisyon hükümetlerinden kaynaklanan siyasal istikrar sorununa kalıcı bir çözüm getireceği düşüncesiyle Başkanlık sistemi alternatifi, yapılması planlanan sivil anayasa ile birlikte hayata geçirilmesi muhtemel en önemli dönüşümlerden birini oluşturmaktadır. Makalemizde, hükümet sistemlerinin ve kuvvetler ayrılığı prensibinin tarihsel kökenleri incelenerek, ülkemizdeki hükümet sisteminin mevcut hali üzerinde değerlendirmeler yapılmakta ve bunun yanında Başkanlık Sistemi’nin ülkemizde uygulanabilirliği konusu tartışılmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr