Yenilik (Innovation) ve İcat (Invention) Kavramları Arasındaki İlişki: Metaforlarla Keşfedici Bir Araştırma

Sümeyra ALPASLAN DANIŞMAN

Özet


Bilimin ve işletmeciliğin kesişim noktası olan yenilik kavramını merkezine alan bu çalışma, yenilik ve icat kavramlarına dair bakış açılarının nasıl olduğu, sorunsalı üzerine inşa edilmiştir. Schumpeter ve Roberts’ın icat ve yeniliğe dair düşünceleriyle ilişkilendirilebilen “Ölüm Vadisi” ve “Darvin Denizi” metaforlarıyla karşılaştırma yapılan çalışmada 75 uygulamalı ve sosyal bilim araştırmacısı katılımcı olarak yer almıştır. Nitel yapıda kurgulanan bu araştırmada metaforların bilişsel ve keşfedici olma yönleriyle zengin bakış açıları geliştirme ve esneklik sağlama gibi özelliklerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre her iki katılımcı grup yenilik ve icat arasındaki ilişkiyi benzer şekilde ele alırken, hem bu ilişkiye hem de kavramların kendisine yükledikleri anlamlar konusunda farklılaşmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr