Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi

Selahattin BEKMEZ, M.Akif DESTEK

Özet


Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ile birlikte alternatif alanlar üzerinde oluşturduğu dışlama etkisi de analiz edilmiştir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak panel veri regresyon yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar Dünya Bankası’nın gelişmişlik düzeyi farklılıklarına göre hazırladığı World Bank Atlas Metodu’na bağlı olarak ülke grupları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Savunma harcamalarının ekonomiye sağladığı dışsallıkların ve dışlama etkilerinin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr