Karbon Ticaretinin Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

Mehmet DURGUT

Özet


Sanayi devrimiyle başlayan fosil yakıtların kullanılması günümüzde en önemli çevre sorunlarından biri olan küresel ısınmanın temel nedenidir. Küresel ısınma sorununun çözümü tüm kesimler kadar muhasebecilere de sorumluluk yüklemektedir. Karbon ticareti kapsamında ortaya çıkan bilgilerin kayıt altına alınmasından raporlanmasına kadar geçen sürecin muhasebeciler tarafından muhasebe sistemi içinde incelenmesi gerekmektedir. Bu durum karbon muhasebesi olarak ifade edilen yeni bir muhasebe uzmanlığının doğmasına neden olmuştur. Nitekim bu çalışmada Uluslararası Muhasebe Standartlarında yer alan düzenlemelere göre karbon muhasebesi çerçevesinde işletmelerin karbon ticaret işlemlerinin kayda alınması üzerinde durulmuştur.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr