İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği

Uğur TÜRK, Gültekin YILDIZ

Özet


Bu çalışmanın amacı; İşletmelerin büyümeleri ile kurumsallaşma gereksinimleri arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığını incelemektir, çalışma sağlıklı bir büyümenin hangi kurumsal çerçevede gerçekleştirilebileceğine dair bulguları içermesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla farklı büyüklük ve sektörlerdeki firmaların daha yoğun şekilde yer almakta olduğu Sakarya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan, firmalara yönelik anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda, firmalardaki büyümenin başlangıç aşamasında, kurumsal değerler önemliyken, büyüme süreciyle birlikte standartlar, süreçlerin planlanması, profesyonel çalışma ekibi ve değişik faktörlerin farklı seviyelerde önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr