Kamu Alacaklarının Tahsilinde Nakit Dışı Tahsil Yöntemleri

Ahmet AK

Özet


Bu çalışmada kamu alacaklarının takip ve tahsiline yönelik pozitif hukuk kurallarının, para ile tatmin ilkesi başta olmak üzere, kamu alacaklarının tahsilinde egemen olan ilkelere uygunluğunun test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda konuyla ilgili literatür ve mevzuat taramasına dayalı bir araştırma yöntemi uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan bulguların değerlendirilmesi, güncelliğinin tartışılması, ekonomik ve toplumsal yapıya uygunluğu da dikkate alınarak sistematik yapısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, kamu alacaklarının tahsiline yönelik düzenleme ve uygulamaların aksayan yönlerine de işaret edilerek konu hakkındaki önerilerimize yer verilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr