Amerikan Toplum Yapısında Evliliğin Devamlılığına Etki Eden Unsurlar

Sevim ATİLA DEMİR

Özet


Bu çalışmanın amacı Amerikan toplumunda evliliğin devamlılığını birincil derecede etkileyen unsurları tespit etmektir. Ailenin yapısı, sürekliliği ve devamlılığına etki eden faktörler, toplumu dönüştüren önemli kurumlardan birisi olması nedeniyle, özellikle son yıllarda önem kazanan konuların başında gelmektedir. Amerika’da bu konuda yapılmış birçok çalışma, özelde “Evliliğin istikrarına etki eden unsurlar nelerdir?” sorusunun etrafında yapılmıştır. Bu çalışmalarla görülmektedir ki birçok önemli değişim ile birlikte toplumsal yaşamda kendiliğinden oluşan birtakım değişimler de bu yapıyı etkilemektedir. Bu çalışma Amerika’da ailenin devamlılığını etkileyen ve boşanmaya neden olan belli başlı unsurların nasıl tanımlandığını tespit etmeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Çalışmada literatüre taraması yapılmıştır ve belirli unsurların (ilk evlilik yaşı, çocuk durumu, eğitim durumu, dini ve bölgesel etki, cinsiyet roller, ırk ve evlilik sayısı) aile kurumunun oluşumuna, devamına ve çözülmesine olan etkisi irdelenmiştir. Bu çalışma, günümüzde en önemli konuların başında gelen aile ve aileye etki eden unsurlar çerçevesinde referans olabilme hedefi gütmektedir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr