Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

Emel İSLAMOĞLU

Özet


Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunlarından biri olan işsizlik, ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan önemli sonuçlara yol açmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Sakarya ili için de işsizlik önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışma Sakarya ilinde işsizliğin nedenlerini ve bireysel sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla yapılan anket araştırmasının bulgularında; Sakarya ilinde işsizliğin daha çok, iş alanlarının yetersiz olması, ücret düşüklüğü ve güvencesiz çalıştırmanın yaygın olması gibi talep yönlü nedenlerden kaynaklandığı görülmüştür. Sakarya’daki işsizliğin en önemli sonucunun ise ekonomik olduğu bunu psikolojik ve sosyal sorunların izlediği tespit edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr