Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Murat USTAOĞLU

Özet


İslam ülkelerinin genelinde, İslam dininde faiz ve türevi uygulamalara cevaz verilmediğinden ötürü alternatif finansal ürünler geliştirilmektedir. Bu ürünlerden biride faizsiz alternatif sigortacılık modeli olarak kabul edilen tekafüldür. Konvansiyonel sigorta şirketlerinin poliçe satışlarından topladıkları fonları büyük oranda finansal piyasalarda faiz ve türevi yatırım araçlarında değerlendirmeleri, dini hassasiyete sahip tüketicilerin konvansiyonel sigortacılığa şüphe ile yaklaşmalarına sebep olmaktadır. Ulemanın ağırlıklı kısmının görüşüne göre, günümüzün konvansiyonel sigortacılık ürünleri, İslam hukuku açısından sakıncalıdır. Öte yandan dini hassasiyeti yüksek olan tüketicilerin de sigorta ürünlerine ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Son yıllarda İslam ülkeleri ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bazı batı ülkelerinde, alternatif faizsiz sigortacılık modeli olarak bilinen tekafül uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Tekafülun farklı ülkelere göre değişebilen çeşitli uygulamaları vardır. Bazı İslam ülkelerinde yaygın olsa da, Türkiye kamuoyu açısından yeni bir sigortacılık modelidir. Bu nedenle kamuoyu bilinci düşük seviyededir. Kamu bilincinin yeterli düzeyde olmaması, şimdilik tekafül sigortacılığının yaygınlaşmasını engellemektedir. Bu çalışmada tekafül sigortacılığının Türkiye’deki mevcut durumu analiz edilerek, kamu bilinci survey çalışması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçlar katılımcıların gelir seviyelerine göre ampirik olarak analiz edilmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr