Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Reorder Point and Replenishment Point of Dynamic Inventory Model under Shortages Özet   PDF
İbrahim Zeki AKYURT
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Özet   PDF
İlkay Sevinç TURAÇ, Gamze BAYIN DONAR
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Belirlenmesi Özet   PDF
Gamze KUTLU, Meryem TURGUT, Sinem MUT
 
Ocak 2015 Sahiplik Yapısı ve İhracat Yoğunluğunun İşletmelerin Karları Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Hakan TUNAHAN, Sinan ESEN, Bayram TOPAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Sakarya’da İşsizliğin Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Emel İSLAMOĞLU
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Sanayi Sektöründeki Mevcut Çalışma Koşullarının “Düzgün İş” Performans Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi: Çorum İmalat Sanayi Örneği Özet   PDF
Menekşe ŞAHİN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma Özet   PDF
Nurullah ALTUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Selahattin BEKMEZ, M.Akif DESTEK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Sınıflandırılmış Fayda ve Sakıncalarıyla Paylaşım Planları ve Türkiye’deki Yasal Durum Özet   PDF
Başak Işıl Çetin
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi Özet   PDF
Taha EĞRİ, Bensu TİMUR, Canan Özge EĞRİ, Yüksel BAYRAKTAR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Sectoral Analysis of Mergers and Acquisitions Activity of Newly Public Firms: The Case of Borsa Istanbul Özet   PDF
Uğur ÇELİKYURT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi Özet   PDF
İbrahim SIRMA
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Siyasal İletişimde Propaganda Aracı Olarak Seçim Müzikleri: 24 Haziran 2018 Seçimleri Örneği Özet   PDF
Emrah BUDAK
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Siyasi Parti Mitinglerinin Gezgin Satıcı Problemi Yaklaşımı ile Analizi Özet   PDF
İrfan ERTUĞRUL, Abdullah ÖZÇİL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Soğuk Savaş’tan Bir Kesit: Yapısal Değişiklikler ve Bloklar Arası İlişkiler (1960-1991) Özet   PDF
Mehmet ÖCAL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Sosyal Dışlanma ve Avrupa Birliği Yaklaşımı Özet   PDF
Sinem YILDIRIMALP
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Türkiye’de Sosyal Koruma Harcamalarının Gelişimi ve Yoksulluk Özet   PDF
Gül KAYALIDERE, Hande ŞAHİN
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Özerklik Sorunu Özet   PDF
Müslim DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Sosyal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Özet   PDF
Hülya UZUN, Ali Çağrı BURAN, Elif Tuba BEYDİLLİ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Sosyo-Ekolojik Dönüşüm Karşısında Türkiye: Bir Alternatif Olarak Yeşil Büyüme Özet   PDF
Seyithan Ahmet ATEŞ, Muradiye ATEŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Stokastik Sınır Analizi: İstanbul Sanayi Odası’na Kayıtlı Firmalara Yönelik Bir Uygulama Özet   PDF
Tahsin AVCI, Atalay ÇAĞLAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Swot Analysis for Determining the Tourism Potentials of Certain Regions: Akçakoca Özet   PDF
Öznur Bozkurt, Yusuf Altundaş
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Tarım Sektöründe “Dalında Satış Yöntemi” İle İmzalanan Forward Sözleşmelerin VUK ve TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesi Özet   PDF
Fırat ALTINKAYNAK
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Tüketicilerin Online Alışverişe Karşı Tutumlarını ve Online Alışveriş Yapma Niyetlerini Etkileyen Faktörler: Türkiye – Slovenya Karşılaştırması Özet   PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Mohamad EL-HASSAN, Ümit DOĞRUL
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Ekim 2016 Tüketim Kültüründe Yeni Soyut İhtiyaçlar Yaratırken Televizyon Reklamlarının Rolü ve İşlevi Özet   PDF
Murat SEZGİN, Mehtap FARIMAZ
 
Toplam 307 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>