Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 1 (2019): 2019 Ocak Girişimci Pazarlama: Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarına Katılan İşletmelerin Girişimci Pazarlama Çabalarına Yönelik Bir Araştırma Özet   PDF
Nil Esra DAL, Mükerrem ATALAY ORAL, Rukiye KILIÇ
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Girişimciliğin Desteklenmesinde Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamalarına Yönelik Tanımlayıcı Bir Değerlendirme Özet   PDF
Mehmet YILMAZ, Ertuğrul Sinan KIZMAZ, İsmail GÖKTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Hüseyin AĞIR, Mehmet Akif KARA
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Global and Regional Air Traffic, Fleet and MRO Outlook in Air Transportation Özet   PDF
Özgür YUMAKOĞULLARI, Resul AYDEMİR, Bulent GULOGLU
 
Cilt 5, Sayı 3 (2017): Temmuz 2017 Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı Özet   PDF
Süleyman AKDEMİR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi Özet   PDF
Veli Yılancı
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Hastanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ile Hasta Güvenliği Kültürü Arasındaki İlişki Özet   PDF
Alaeddin KOSKA, Nusret GÖKSU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2019): 2019 Ocak Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik Karşılıkların Finansal Yapı Üzerindeki Etkisi Özet   PDF
Hakan ALKAN, Arif SALDANLI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Hayek’in Toplum ve İktisat Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme Özet   PDF
Murat İNCE
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Hemşirelerin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri: Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme Özet   PDF
Sinem YILDIRIMALP, Mert ÖNER, Bora YENİHAN
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Hermeneutik, Postmodernizm ve İktisadi Yansımaları Özet   PDF
Hale KIRMIZIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Hilmi Baba b. Hüseyin Bosnevî’nin Hicret Risâlesi Üzerine Bir Değerlendirme Özet
Ekrem GÜLŞEN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2015): Temmuz 2015 Hisse Senetleri, Banka Kredileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği Özet   PDF
Muhammed TIRAŞOĞLU, Burcu YILDIRIM TIRAŞOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 Human Capital and Economic Growth: Bounds and Causality Analysis for Turkey Özet   PDF
Hacer Simay Karaalp Orhan
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 II. Meşrutiyet’in ilanından 1918’e Yönetim ve Yargı Kurumlarının İşçi Örgütlenmelerine Bakışı Özet   PDF
Adnan MAHİROĞULLARI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Impacts of Inflation on Agricultural Prices: Panel Smooth Transition Regression Analysis Özet   PDF
Bülent Güloğlu, Şaban Nazlioglu
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy Özet   PDF
Musa GÜN, Fatih YİĞİT
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Influence of Self-Esteem and Extrinsic Goal Orientation on Perceived Trustworthiness by Moderation of Length of Service Özet   PDF
Ömer Lütfi ANTALYALI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2017 International Tourist Arrivals by Region of Origin and Tourism Receipts: a Panel Data Analysis Özet   PDF
Engin Dücan, Alper Bozkurt
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Is there a dynamic relationship between the real exchange rate and the fundamental variables on the Case of the Algerian economy? Özet   PDF
Yahia BOUCHETA, Lakhdar ADOUKA, EL Mustapha KCHIRID
 
Cilt 6, Sayı 2 (2018): Nisan 2018 Islamophobia and the brand of Osama: What’s in a name? What’s in an image? Özet   PDF (English)
Philipp O. AMOUR
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Kalkınma Ajansları Yoluyla Yapılan Yatırım Teşviklerinin 2013-2014 Döneminde Etkinlik Analizi Özet   PDF
Ümran ŞENGÜL, Ahmet Bilal ŞENGÜL
 
Cilt 1, Sayı 3 (2013): Temmuz 2013 Kalkınma Ajanslarına Örgüt Geliştirme Açısından Bir Bakış Özet   PDF
Cenay BABAOĞLU, M.Kemal ÖKTEM
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü Özet   PDF
Murat ÖNDER, Şevki Mert BARIŞ
 
Ocak 2015 Kamu Alacaklarının Tahsilinde Nakit Dışı Tahsil Yöntemleri Özet   PDF
Ahmet AK
 
Toplam 307 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>