Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Tüketim Toplumu Örneği Olarak Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi Özet   PDF
Engin DÜCAN, Melike ATAY POLAT, Ercan BALCIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 5 (2017): ICPESS 2017 ÖZEL SAYISI Türk Dış Politikası’nda Afrika Açılımı Özet   PDF
Ebru OĞURLU
 
Cilt 2, Sayı 4 (2014): Ekim 2014 Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Özet   PDF
Haşmet GÖKIRMAK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Uzun Vadeli Sigorta Bakımından Bir Değerlendirme Özet   PDF
Berna GÖKÇEN AYAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Döneminde Kadro Dergisi’nin İdeolojik Tasarımı Özet   PDF
İhsan KARLI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2018): Ocak 2018 Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Kamu Sektörü Açığı Arasındaki Dinamik İlişkiler ve Makro-Ekonomik Yansımaları (1975-2016) Özet   PDF
Umut ÇAKMAK, Atilla GÖKÇE
 
Cilt 1, Sayı 2 (2013): Nisan 2013 Türkiye Ekonomisinde Yapısal Bağınlaşma: Sektörel İleri ve Geri Bağlantı Etkileri ve Enerji Sektörü Özet   PDF
Mehmet MERCAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda Tarihi Maliyet Muhasebesinden Gerçeğe Uygun Değere Yöneliş Özet   PDF
Ali İhsan AKGÜN
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme Özet   PDF
Uğur KAYA, Oğuz Yusuf ATASEL
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de 2000-2013 Döneminde Büyümenin Genç İşsizliğe Etkisinin Vektör Otoregresif Model İle Analizi Özet   PDF
Berna YAZAR ASLAN, Ayşe YAMAK
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de İşgücü Piyasaları Açısından Göç Olgusu Özet   PDF
Gülşen SARI GERŞİL, Hülya YEŞİLYURT TEMEL
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de İstihdam Politikalarında “İş Sağlığı ve Güvenliği”nin Yeri Özet   PDF
Hatice EROL, Abdullah ÖZDEMİR
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Nisan 2015 Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmasının Kavramsal-Kurumsal Analizi: Kuvvetler Ayrılığı Prensibinin Kökenleri Özet   PDF
Çağdaş ZARPLI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi Özet   PDF
Volkan GÖÇOĞLU, Alper TURNA, M. Kemal ÖKTEM
 
Cilt 6, Sayı 5 (2018): ICPESS NİĞDE 2018 ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE Türkiye’de Demokratikleşmeyi Anlamak: Demokratikleşme Paketleri Üzerine Bir İnceleme Özet   PDF
Tuğba YOLCU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Nisan 2014 Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Özet   PDF
Mürüvvet PAMUK, Hakan BEKTAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Nisan 2017 Türkiye’de Ekonomik Gelişme ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı: U-Eğrisi Hipotezinin Testi Özet   PDF
Burçin ESER, Nebiye YAMAK, Serkan SAMUT
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Ocak 2013 Türkiye’de Elektrik Tüketiminin Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Yöntemi Özet   PDF
Tuğba Aslan, Ayşe Arı, Fatma Zeren
 
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı-Ağustos 2015 Türkiye’de Emek Piyasasının Yeni Katılımcıları: Suriyeli Sığınmacılar “Pestle” Yöntemiyle Bir Analiz Denemesi Özet   PDF
Hasan YÜKSEL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2019): 2019 Ocak Türkiye’de Enflasyonun Makroekonomik Belirleyicileri: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Özet   PDF
Ersin YENİSU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2015): Ekim 2015 Türkiye’de Gazete Satışları: 2005 – 2014 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz Özet   PDF
Kadir KARAGÖZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2014): Temmuz 2014 Türkiye’de Hane Halkları Elektrik Talebininin Belirleyicileri: Sıralı Logit Yaklaşımı Özet   PDF
Bülent GÜLOĞLU, Emre AKIN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Nisan 2016 Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri Özet   PDF
Fatih SAVAŞAN, Fatih YARDIMCIOĞLU, İbrahim DEMİR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2017): Ekim 2017 Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi Özet   PDF
Önder KUTLU, Selçuk KAHRAMAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 Türkiye’de Kronikleşen Cari Açıkların Sürdürülebilirlik Analizi Özet   PDF
Ömer AKÇAYIR, Mesut ALBENİ
 
Toplam 307 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>