Yazar Detayları

GÜRDAL, Temel, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü

  • Cilt 4, Sayı 3 (2016): Temmuz 2016 - Makaleler
    Ulaşım ve Çevreye Yönelik Kamusal Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Beledeyilerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
    Özet  PDF