Yazar Detayları

PAZARÇEVİREN, Selim Yüksel

  • Ocak 2015 - Makaleler
    İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş
    Özet  PDF