Yazar Detayları

BAYRAK, Rıza

  • Cilt 4, Sayı 1 (2016): Ocak 2016 - Makaleler
    Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
    Özet  PDF