Yazar Detayları

BÜYÜKAKIN, Figen, Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü