Yazar Detayları

GÖRMÜŞ, Şakir, Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonometri, Türkiye