İktisat Biliminde Yöntem Tartışması: Carl Menger Ve Gustav Schmoller Çekişmesi

Ferhat PEHLİVANOĞLU, Çağla ŞENVELİ

Özet


İktisat metodolojisi, iktisadın doğuşu ile bilimselliğini, ana kavramlarını ve onu meydana getiren olmazsa olmaz ilkeleri sorgulayan bir çalışma alanıdır. Bir iktisatçı, meydana gelen veya olması beklenilen iktisadi gerçekliği açıklarken, nesnel bir bakış açısıyla doğru ve tutarlı bir şekilde hareket etmelidir. Teori, yaklaşım veya model kurarken metodolojiyi kullanmak zorundadır. Bu anlamda iktisat biliminde yöntem sorunu her zaman en önemli tartışma konularından biri olmuştur. İktisadi bir olayı açıklarken hangi yöntem veya yöntemlerin kullanılması gerektiği çoğu iktisatçı tarafından farklı şekillerde dile getirilmiştir. Avusturya Okulu temsilcilerinden Carl Menger, iktisadi incelemelerde analizlerin tümdengelimci bir method kullanılarak yapılması gerektiğini öne sürmektedir. Soyut-dedüktif method kullanan Carl Menger, iktisadi olayların tarihsel sıralamasına önem vermektedir. Gustav Schmoller, İktisat biliminde yöntem araştırmalarında bulunan diğer bir iktisatçıdır. Alman Tarihçi Okul’un en önemli isimlerinden biri olan Gustav Schmoller iktisat biliminde tümevarımcı bir method kullanarak realist-indüktif yaklaşımı savunmaktadır. Sosyal bilimlerinin en temel noktası olan yöntem sorunu iktisat biliminde ikili bir ayrım oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Carl Menger ve Gustav Schmoller arasında sıcak bir tartışmaya yol açan yöntem sorunu ele alınacaktır. Bu amaçla iktisat teorisinde bir modelleme veya bir yaklaşım tahlil edilirken hangi yöntemin kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr