Medya Endüstrisinde Yeni Bir Prekarizasyon Süreci Olarak Freelance Çalışma

Serpil ÇİĞDEM, Ekrem ERDOĞAN

Özet


Bu çalışmanın amacı, medya endüstrisindeki prekarizasyon sürecini freelance gazetecilerin deneyimleri üzerinden analiz etmektir. Bu çerçevede, freelance gazetecilerin deneyimleri preker emeğin güvencesizlik boyutları temelinde incelenmektedir. Araştırmanın analizi 129 freelance gazeteciye uygulanan anket ve 15 freelance gazeteci ile yapılan bire bir görüşmelere dayanmaktadır. Katılımcılara kartopu örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda freelance çalışmanın, güvencesiz bir çalışma olduğu ve işgücü piyasasındaki marjinal konumu ve yüksek risk potansiyeli dolayısıyla medya endüstrisinde prekarya potansiyelinin büyümesini teşvik ettiği tespitleri yapılmıştır. Sadece çalışma hayatına değil, bireyin yaşamındaki tüm alanlara sirayet eden güvencesizlik, son yıllarda geniş çapta tartışılan, küresel gerçekliği ve ulusal katmanlarını giderek daha fazla şekillendiren bir konu haline gelmiştir. Neoliberalizmle bağlantılı kapitalist gelişmenin kendine özgü bir aşaması olan güvencesizlik, ekonomik yapıyı, çalışma biçimlerini ve sınıf ilişkilerini derinden etkilemektedir. Emek piyasasındaki esnekleşmeye bağlı olarak tam zamanlı ve güvenceli çalışanların sayısının azalması ve freelance çalışma gibi atipik işlerin büyümesi prekaryanın büyümesini hızlandırmaktadır.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr