Nüfus Hakkında Bazı Yanılgılar

Osman DEMİR

Özet


Tarihi süreçte nüfusun büyüklüğü ve artış hızı sürekli tartışıldı. T. Malthus her 25 yılda nüfusun geometrik dizi, gıda arzının aritmetik dizi şeklinde arttığını, bu durumun insanlığı sefalete sürükleyeceğini ileri sürdü. D. Ricardo nüfus arttıkça işçi sayısının, işçi sayısı arttıkça ücret fonundan işçi başına düşen payın azalacağını, ücretlerin emeğin kendisini yenileyebileceği doğal (asgari) düzeye düşeceğini ifade etti. K. Marx malların üretimlerinde kullanılan emekle değer kazandığını, kapitalistin emekçilere malların satış fiyatının altında ücret ödeyerek emeği sömürdüğünü belirtti. R. Solow gelişmenin işçi başına düşen sermaye stokuna bağlı olduğu, nüfus artışının işçi sayısını artırarak işçi başına düşen sermaye stokunu azalttığı ve büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna vardı. Biz bu makalede belirtilen görüşlerin kendi içinde bazı yanılgılar içerdiğini ortaya koymaya çalışacağız.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr