Anayasal İktisat ve Türkiye Ekonomisinde Anayasal İktisadın Uygulanabilirliği İle İlgili Bir Değerlendirme

İsmail BAYSUĞ

Özet


Kamu tercihi teorisinin bir yansıması olarak Anayasal İktisat, ikinci dünya savaşından sonra ön plana çıkan ve siyasal süreçte ekonomik karar alma tercihlerini iktisat biliminin usul ve varsayımlara dayalı olarak izah eden bir bilim disiplinidir. İktisat politikalarının önceden belirlenmiş bazı kurallarla sınırlandırılması ve bunun Anayasada mali hükümler şeklinde düzenlenmesi son dönemlerde iktisat politikası literatüründe önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada Anayasal İktisat teorisinin gelişimi, varsayımları, Türkiye’de uygulanma durumu ve uygulanma ihtimali ve sonuçları değerlendirilecektir. Ayrıca anayasada iktisadi ve mali hükümlerin bulunmasının fayda ve sakıncaları ve öneriler belirtilecektir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr