Yerel Demokrasi Tartışması Olarak: Büyükşehir Belediye Meclislerinde Seçim Sistemi ve Temsilde Adalet Sorunu

Mehmet Güneş

Özet


Yerel yönetimler içerisinde Büyükşehir belediyeleri ülkemizde, yerel demokrasiler için en dinamik, en hızlı gelişen yönetim kademesi haline gelmiştir. Temel gerekçesinde hizmet sunumu bakımından daha etkili ve verimli bir yönetsel yapının inşa edilmesi ve bu yapının demokratik hayata katılımı sağlaması ileri sürülen 6360 sayılı yasa sonrası temsil ve katılım sürecinde önemli değişiklikler olmuştur. 2972 sayılı kanunla Büyükşehir bünyesindeki ilçe belediyelerinin nüfusları oranında Büyükşehir meclislerindeki temsilci bulundurmalarına ilişkin uygulamada 6360 sayılı kanun sonrası oluşan temsilde adaletsizlik öne çıkmaktadır. Bu meclislerdeki temsil sistemi, küçük nüfuslu ilçe belediyeler lehine kayırıcı sonuçlar doğurmasının yanında, nüfusu fazla olan belediyeler arasında da dengesizliklere yol açmaktadır. Özellikle nüfusu küçük ilçelerden gelen üyeler, büyükşehir belediyesi meclisinde çoğunluğu oluşturabilme, birleşik hareket edebilme ve kendilerine yönelik kayırıcı kararlar alarak nüfus yoğunluğu az olan bölgelere öncelik verebilmelerinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Büyükşehir meclislerinde 6360 sayılı kanun sonrası yerel demokrasi sorunu olarak temsilde adaletin ne şekilde değişiklik içerdiğine ilişkin karşılaştırmalı tespit ve değerlendirmeler yapılmaktadır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr