Web Sitesi Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama

Seçkin GÖNEN, Göktuğ YÜCETÜRK

Özet


Bilgiye ulaşmada en hızlı yol olarak kabul edilen internet, özellikle üreticiler ve müşteriler arasında sürekli iletişimi sağlayan bir alan haline gelmiştir. İşletmelerin hedefleri ve hizmetleri internet siteleri (web siteleri) aracılığı ile hedef kitlelere ulaşabilmektedir. Ticaret hayatına büyük kolaylıklar sağlayan web sitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak “Planlama”, “Uygulama ve Altyapı Geliştirilmesi”, “Grafik Tasarım Geliştirilmesi” ve “İçerik Geliştirilmesi” gibi farklı aşamalar söz konusu olmaktadır. Web sitesinin geliştirilmesi işleminin tamamlanmasının ardından ise “İşletim” aşamasına geçilmektedir. Bu çalışmada bir web sitesi geliştirme ve işletim aşamalarında gerçekleşen maliyetlerin muhasebeleştirilmesi konusu “TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar” standardı ve “TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri” çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte kuramsal olarak verilen bilgilerin uygulanabilirliğini ortaya koymak üzere ürün ve personel belgelendirme, denetim, uluslararası gözetim ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir işletmede araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda web sitesi maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi aşamasında mevcut durum ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından arasında büyük farklılıklar olmadığı, bazı işlemlerin “aktifleştirilmesi” ya da “dönem gideri” olarak yazılması konusunda farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir.

Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr