Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi: Zaman Serisi ve Panel Veri MIMIC Tahminleri

Fatih SAVAŞAN, Fatih YARDIMCIOĞLU, İbrahim DEMİR

Özet


Kayıtdışılığı ölçmek üzere çok sayıda teknik/yöntem geliştirilmiştir. Ancak bunların çoğu ancak belli boyutlarını kabaca tahmin etmekten öteye geçememektedir. MIMIC (çoklu neden-çoklu gösterge) model yöntemi kayıtdışılığın hem nedenlerini he de göstergelerini model bütünlüğü içinde ele almakla diğer yöntemlere üstünlüğü olan bir yöntemdir ve literatürde sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada 1970-2013, 1990-2013 ve panel veri setleri kullanılarak Türkiye’de kayıtdışılık tahmin edilmiştir. Kayıtdışılığın esas itibariyle makroekonomik gelişmelere (işsizlik oranı ve enflasyon oranı) ve (bazı modellerde) vergi yüküne bağlı olduğu tespiti yapılmıştır. Büyüklük olarak ise kayıtdışılığın (GSYH’ya oran olarak) düşüş eğilimine sahip olduğu ve 2013 itibariyle yaklaşık olarak yüzde 25-27’lerde seyrettiği görülmektedir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr