Pazar Şartlarında Maliyet-Kapasite-Fiyatlandırma ve Kar İlişkisinin Simülasyonu

Recep YILMAZ, Mustafa AKPINAR

Özet


Bu çalışmada, bir şirketin karının; rakiplerin pazar fiyatı ve satış miktarı dışındaki bilgileri olmaksızın hesaplanabilmesi için bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Bu sayede simülasyon yöntemi kullanılarak şirket kar tahmini pratik şekilde yapılabilecektir. Pazar ortamında bulunması gereken temel unsurlardan rakiplerin fiyatları ve rakiplerin piyasa kapasitesi, uygulamaya konu olan şirketin vardiya sayısı ile sabit ve değişken maliyetler kullanılarak simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca rakipler hakkında fazla bilgi olmamasına rağmen davranışlarının tahmin edilebileceği gösterilmiştir. Çalışmada, simülasyon yönteminin şirket yönetimince rakiplerin pazardaki davranışlarını öngörmek için kullanılabileceği ve buna bağlı olarak karın tahmin edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca, pazar ortamındaki değişkenlerde meydana gelecek değişimlerin simülasyon ortamına adapte edilebileceği ve karın yeni duruma göre tahmin edilmesinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr