Türkiye’de Mali Sürdürülebilirliğin Yapısal Değişimler Çerçevesinde Analizi (2002-2015)

Pelin KARATAY GÖGÜL

Özet


Bu çalışmada mali sürdürülebilirliğin iki ayağı olan, bütçe dengesinin sürdürülebilirliği ve dış borçların sürdürülebilirliği ayrımı üzerinden, 2002Q1-2015Q3 dönemimde Türkiye ekonomisi için mali sürdürülebilirliğin geçerliliği araştırılmıştır. İlgili serilerin durağanlıkları yapısal kırılmaya izin veren Kapetanios birim kök testi yardımıyla test edilmiştir.  Çalışma sonucunda bütçe açıklarının sürdürülebilir olduğuna dair sonuçlar elde edilirken, dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Diğer taraftan dış borç servis oranı dikkate alınarak Maki eş bütünleşme testi yardımıyla yine dış borçlanmanın sürdürülebilirliğine dair bulgulara ulaşılamamıştır.


Tam Metin:

PDFSEYAD ASOS, Akademik Dizin, Araştırmax, RePEc, Index Copernicus, DRJI, Research BibleJournalTOCEyeSource, OAJI, UIF, Journal Index, S index, CiteFactor, SJIF ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

E-posta: seyad@sakarya.edu.tr